Welcome


Welkom op het Bootcongres in Amsterdam! 

Over Uitgekomen Dromen in Mokum

Op 13 februari 2018, met 38 stemmen voor en 36 tegen werd het wetsvoorstel  over een actief donorregistratie systeem in de Eerste Kamer aangenomen. Pia Dijkstra’s droom werd werkelijkheid. Zij loodste het wetsvoorstel al in 2016 door de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar en nog voor de implementatie van dit wetsvoorstel ging het aantal donoren omhoog met 4%. Maar ook het aantal nee zeggers steeg. Het effect van de donorwet na implementatie blijft gissen. Graag rekenen we ons rijk en hopen op een donortsunami. Zal het aantal donoren per miljoen inwoners de getallen van België en Spanje benaderen? En hoe moeten we ons hierop voorbereiden? Hoe gaan we zo efficiënt en eerlijk mogelijk om met dit gouden goed? Deze vragen en nog veel meer zullen aan bod komen op de donderdagochtend in de sessie “postmortale donatie en allocatie”.

Want we hebben nog steeds donoren nodig, het aantal wachtenden op een donororgaan is meer dan 1000 en het afgelopen jaar zelfs iets gegroeid. Graag zouden we al deze wachtenden een vitaal orgaan van topkwaliteit geven. Op woensdag  zult u horen over nieuwe wegen om het donororgaan te pimpen door te pompen hetzij warm, hetzij koud met zuurstof, of te vernieuwen en te verjongen met stamcellen. Of door het donororgaan te vervangen door een apparaat: the rise of the machine. Voortschrijdend vernuft maakt kunstharten mogelijk die op de korte termijn  niet onderdoen voor een donorhart. In dezelfde sessie hoort u ook welke non-HLA antistoffen van belang zijn voor de overleving van niertransplantaten.

Naast Technologie, biologie en pathologie is er een prominente plaats voor de maatschappelijke aspecten van orgaantransplantatie. Hierbij staan politiek, patiënt, partners/nabestaanden en psychologie prominent op het programma.

Wij sluiten af met het inspirerende verhaal van Paul Iske over briljante mislukkingen, maar beginnen met een briljant succes: de grote uitgekomen droom van die ene Amsterdammer: André Kuipers.

Namens het lokale organisatiecomité,

Frederike Bemelman, Amsterdam UMC