Informatie presentatie


Inleveren presentaties

Wij verzoeken sprekers zo spoedig mogelijk na aankomst de presentatie in te leveren in de ter plaatse aangegeven ruimte.

Ophangen posters

De posters graag ophangen op de gereed staande (en genum­merde) posterborden. Deelnemers worden verzocht de posters pas te verwijderen na de laatste pauze op donderdag 14 maart.