Accredidation


Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde                                                     
  • Nederlandse Vereniging voor Immunologie                                              
  • Nederlandse Internisten Vereniging                                                                                                             
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde                                    
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose        
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen                                         
  • Nederlandse vereniging voor Thoraxchirurgie
  • V&VN, kwaliteitsregister algemeen                                                              
  • V&VN, kwaliteitsregister, deskundigheidsgebied Dialyse                             
  • V&VN, verpleegkundig specialisten register