Poster 03. vervalt
Thursday 14 march 2019

12:36 - 12:39h

Categories: Nursing, Postersessie

Parallel session: Postersessies 1 - Nursing


A.M.S. Roelofs

Dept. of Gastroenterology & Hepatology, University Medical Center Groningen, Groningen, The Netherlands.


Background: Levende donor levertransplantatie is ontstaan vanwege een tekort aan postmortale donorlevers en de toenemende urgentie voor een levertransplantatie bij een jong kind met eindstadium leverfalen. De achteruitgang van de conditie van het kind doet de kans op postoperatieve complicaties (en op overlijden) toenemen. Vaak betreft het een kind met biliaire atresie bij wie de Kasai-operatie niet aanslaat en waarbij levertransplantatie de enige behandeloptie is. Levende donor levertransplantatie(LDLT) wordt sinds 2004 in toenemende mate uitgevoerd. De resultaten bij kinderen na levertransplantatie met een gedeelte van de lever van een levende donor(vaak segment 2,3) zijn succesvol , met een 5-jaarsoverleving van 95%. Mede dankzij een uitgebreid gescreende, gezonde donor (meestal een ouder) en optimale timing van de operatie. Nieuw in het LDLT programma is een toename van het aantal altruïstische leverdonoren, die reeds een donornefrectomie ondergingen. De keerzijde van LDLT is de potentiële morbiditeit (15-25%) en mortaliteit (0,15-0,50%).

Results: Vanaf 2004 zijn er in totaal 60 LDLT in ons centrum verricht, waarvan in 2018 12 LDLT. In 2018 werden in totaal 30 donoren (gedeeltelijk) gescreend.

LDLT is teamwork en vraagt om een multidisciplinaire benadering. De verpleegkundig specialist leverdonatie speelt hierin een belangrijke rol. Zij werkt samen met de internist-hepatoloog in het kader van de medische screening van de donor. Zij werkt o.a. samen met de kinderafdeling, afdeling chirurgie, anesthesie en paramedici. Zij coördineert, zorgt voor continuïteit en is een belangrijk aanspreekpunt voor de donor. Zij geeft voorlichting en begeleidt de donoren en naasten gedurende de gehele procedure.

Conclusions: Separate aandacht voor de donor is belangrijk, zeker wanneer de meeste aandacht uit gaat naar het zieke en getransplanteerde kind. In ons centrum vervult de verpleegkundig specialist hierin een specifieke rol.